Loading...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์บราเดอร์

 • 1. ใส่หมายเลขเครื่อง( Serial No. ) ผลิตภัณฑ์บราเดอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ลงในช่องด้านล่าง
 • 2. กดปุ่มตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
 • 3. หากท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ สามารถทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำได้ทันที
 • 4.การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องได้รับการยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรายละเอียดจะแสดงในขั้นตอนถัดไป
 • 5. ในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้สามารถตรวจสอบได้ตามลิงค์นี้ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
 • กรุณาใส่หมายเลขเครื่องให้ครบถ้วน (สังเกตได้จากหลังตัวเครื่อง)
 • วันเวลาและสถานที่เข้ารับบริการ
 • สรุปรายละเอียดการเข้ารับบริการ
 • การจองสำเร็จ


 • กรอกรายละเอียดลูกค้า

*

 • สถานที่รับบริการ • สถานที่รับบริการ

วันที่เข้ารับบริการ
-
เวลา
-
ชื่อศูนย์บริการที่เลือก
-
ที่อยู่ศูนย์บริการอย่างละเอียด
-
โทร
- , -
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หมายเลขเครื่อง
-
ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์
-
วันที่เริ่มรับประกัน
-
วันที่หมดประกัน
-
 • รายละเอียดลูกค้า

ชื่อ
-
ที่อยู่
-
โทร
-
อีเมล
-


ลงทะเบียนสำเร็จ

โปรดตรวจสอบรายละเอียดการนัดหมายที่อีเมลของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้

หมายเลขการจองเข้ารับบริการของท่านคือ: -

วันที่ทำรายการ: -